Stortinget innen rekkevidde

«Nordmørslista hadde kommet inn på stortinget», skrev Romsdals Budstikke like etter valget i september 2015. «Nordmørsli...

Det nærmer seg Stortingsvalg

  Valg til kommunestyret, fylkesting og Storting er viktige for oss alle. Det er folkets sto...

Hvem skal styre kraftbransjen?

Skal lave strømpriser være et konkurransefortrinn for Norge i en tøff verden, eller skal vannkra...

Leserinnlegg

Hva er Kystpartiet?

Jeg skal prøve å fortelle det i dette innlegget. Kystpartiet ble stiftet på slutten av 90-tallet, av engasjerte personer...

Sortering er ikkje alltid bra

Sortering kan vere veldig bra i nokon tilfelle. Ifrå vi er små barn lærer vi å sortere plast og papir, vi lærer å sorter...

Representanter for folket

Aure kommunestyre behandler denne uka saken Regiontilknytning for Aure kommune, som den siste av de seks kommunene på No...

Er kommunehelsetjenesten på banen?

- eller sover de i timen? Hvordan brukes pengene som kommunen har fått av Helseministeren? I opptrappingsplanen for hab...

Arbeiderpartiet vil rasere tusenvis av a…

Det er enkelt å å snakke om rettferdigheten av å skattelegge «de rike», og da er det sikkert greit å irritere seg over H...

Reagerer på kanselleringer

SMØLA/AURE:  Fylkespolitiker Iver Nordseth ber om svar i Samferdselsutvalget, på når man kan regne med normale anl...

Bekymret for trafikksikkerheten

SMØLA: Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Innsmøla skole har sendt en bekymringsmelding til kommunen angående trafikksikkerh...

Utfordrer kraftbransjen

AURE: Hogne Hongset sin femte bok har virkelig fått oppmerksomhet landet over. Spenningsromanen er henta fra kraftbransj...

Kjære alle som kjører bil.

Kjære alle som kjører bil. Smøla 2. februar 2016. Jeg ønsker at alle svinger unna når de ser noen som går. I dag når ...

Overivrig regjering gir dårlegare velfer…

Overivrig regjering gir dårlegare velferd For alle som vil sikre gode velferdstenester til innbyggjarane rundt om i ...

Driftsstans i rute 54 - fergesambandet S…

Driftsstans i rute 54 - fergesambandet Sandvika – Edøy Møre og Romsdal fylkeskommune v/samferdselssjefen Bakgrunn S...

Foten må ned

Foten må ned Jula er en fin tid, og noe som de aller fleste ser fram til. Nesten uten unntak er det også slik at tida f...

Imponerande, – og dumt

Imponerande, – og dumt Måndag ettermiddag fekk redaktøren i Nordvestnytt vera med på Heop-møte (hovudutvalet for helse ...

Polpunkt

Polpunkt Uten sammenligning for øvrig. Norge har lange tradisjoner, når det gjelder å plante det norske flagget på polp...

Brøytekrøll

Brøytekrøll Vi skriver november 2015, og etter alle solemerker burde det første snøfallet allerede kommet dalende ned. ...

Støtt opp om lokalavisa

Støtt opp om lokalavisa Avisene i landet vårt er på ingen måte lenger like sikker som banken en gang var. Mediebildet h...

FORUNDERLIG

FORUNDERLIG Kommunesammenslåingsprosessen har nådd et nytt nivå etter at forskerne har sagt sitt i sin rapport. En rapp...

Havbruksvekst – på vilkår

Havbruksvekst – på vilkår Det er tvingende nødvendig med et mer målrettet forsknings- og utviklingsarbeid for å løse mi...

Hvorfor spille i korps?

Hvorfor spille i korps?Jeg hører stadig vekk barn som har lyst til å spille i korps, men dessverre opplever vi stadig ve...

Vedrørende planlagte nedskjæringer i kom…

Vedrørende planlagte nedskjæringer i kommunens skolebudsjett Smøla har de siste årene vært gjennom en lang og til dels ...

Om å ”sveltihel attme brødboksen”.

Om å ”sveltihel attme brødboksen”. Som mange distriktskommuner sliter også Aure kommune med en negativ folketallsutvikli...

Toppidrettsveka og gule kort

Toppidrettsveka og gule kort Før jul var Einar Wikan og Egil Holberg ute og delte ut gult kort til Aure kommune, på grun...

Velfortjent gult kort!

Velfortjent gult kort!Egil Holberg og Einar Wikan skrev et leserinnlegg i Nordvestnytt 19. Desember, der de ga Aure komm...

Tid

Nytt år og nye muligheter. Et ganske så mye brukt, og kanskje også litt utslitt uttrykk. Likevel så stemmer dette, for ...

Eldre blir ignorert og forsømt

ELDRE BLIR IGNORERT OG FORSØMTUtilstrekkeleg pleie og omsorg, overgrep og forsømmingar er utbreidde ved norske sjukeheim...

Budsjettvedtak på Smøla

Budsjettvedtak på SmølaKommunestyret på Smøla har nå vedtatt økonomiplan for de neste fire år. Budsjett/økonomiplan er d...

Gult kort til Aure kommune

Gult kort til Aure kommuneJa , det er Toppidrettsveka vi kommer til å tenke på – der formannskapet i  Aure ikke gre...

Festen er ikke over!

Festen er ikke over! 17. desember skal kommunestyret i Aure bestemme om kommunen skal støtte «Toppidrettsveka 2014» med ...

Rødt lys

Rødt lys På lederplass i samme avis 8. august i år, var overskrifta ”Obs obs”. Ni år med Toppidrettsveka i Aure kunne bl...

Svar til rådmann i Smøla.

Svar til rådmann i Smøla Først en presisering: Vi har ikke påstått at rådmann driver politikk, men vi står fast på at år...

Det som ikke skal skje, skjedde

Søndag fikk to familier, en vennekrets og et helt samfunn snudd livet på hodet. Når dette skrives så vet vi ikke helt s...

Innføring av lovfestet skatte- og konses…

Til Stortingskandidatene fra SV, Ap, Sp, V, Krf, H, Frp til stortingsvalget 2013. Innføring av lovfestet skatte- og kons...

Valg

Hver eneste dag blir redaksjonen oversvømmet med leserinnlegg fra stortingsrepresentanter, eller kandidater til det kom...

Urbanisering av det moderne samfunn

Urbanisering av det moderne samfunn La meg først si at jeg har klokkefast tro på at det skal gå an å bo i grisgrendte st...

Vi gleder oss

Med Sylvia Salvesen trygt plassert der hun hører hjemme som fru Guri, er det ingen tvil om at forventningene til årets ...

Vestre Tustna Skytterlag – fortid og fra…

Vestre Tustna Skytterlag – fortid og framtid Jeg er blitt en person på 83 år. Kom med i skytterlaget høsten 1945, o...

Sykehjemsplasser i Kommunen

TIL SMØLA KOMMUNESYKEHJEMSPLASSER I KOMMUNEN Vi innleder med å erkjenne at helse- og omsorgstjenestene stort sett e...

ORKidé krev eit solid landbruksoppgjer

Landbruks- og matdepartementet Miljøverndepartementet Statsministerens kontor Finansdepartementet Arbeiderpartiet, Sent...

Lokalavisene står sterkt

Sist helg var det samling for alle landets aviser, da Landslaget for lokalaviser (LLA) avvikla sitt landsmøte i Svolvær...

Nordmøre har ei sterkt aukande aldrande …

NORDMØRE HAR EI STERKT AUKANDE ALDRANDE BEFOLKNING I følgje Statistisk sentralbyrå (SSB) sine befolkningsprognosar vil ...

LESERINNLEGG

Hva er Kystpartiet?

Jeg skal prøve å fortelle det i dette innlegget. Kystpartiet ble stiftet på slutten av 90-tallet, av engasjerte personer...

Sortering er ikkje alltid bra

Sortering kan vere veldig bra i nokon tilfelle. Ifrå vi er små barn lærer vi å sortere plast og papir, vi lærer å sorter...

Representanter for folket

Aure kommunestyre behandler denne uka saken Regiontilknytning for Aure kommune, som den siste av de seks kommunene på No...

Er kommunehelsetjenesten på banen?

- eller sover de i timen? Hvordan brukes pengene som kommunen har fått av Helseministeren? I opptrappingsplanen for hab...

Arbeiderpartiet vil rasere tusenvis av a…

Det er enkelt å å snakke om rettferdigheten av å skattelegge «de rike», og da er det sikkert greit å irritere seg over H...

Reagerer på kanselleringer

SMØLA/AURE:  Fylkespolitiker Iver Nordseth ber om svar i Samferdselsutvalget, på når man kan regne med normale anl...

Bekymret for trafikksikkerheten

SMØLA: Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Innsmøla skole har sendt en bekymringsmelding til kommunen angående trafikksikkerh...

Utfordrer kraftbransjen

AURE: Hogne Hongset sin femte bok har virkelig fått oppmerksomhet landet over. Spenningsromanen er henta fra kraftbransj...

Kjære alle som kjører bil.

Kjære alle som kjører bil. Smøla 2. februar 2016. Jeg ønsker at alle svinger unna når de ser noen som går. I dag når ...

Overivrig regjering gir dårlegare velfer…

Overivrig regjering gir dårlegare velferd For alle som vil sikre gode velferdstenester til innbyggjarane rundt om i ...

Driftsstans i rute 54 - fergesambandet S…

Driftsstans i rute 54 - fergesambandet Sandvika – Edøy Møre og Romsdal fylkeskommune v/samferdselssjefen Bakgrunn S...

Foten må ned

Foten må ned Jula er en fin tid, og noe som de aller fleste ser fram til. Nesten uten unntak er det også slik at tida f...

Imponerande, – og dumt

Imponerande, – og dumt Måndag ettermiddag fekk redaktøren i Nordvestnytt vera med på Heop-møte (hovudutvalet for helse ...

Polpunkt

Polpunkt Uten sammenligning for øvrig. Norge har lange tradisjoner, når det gjelder å plante det norske flagget på polp...

Brøytekrøll

Brøytekrøll Vi skriver november 2015, og etter alle solemerker burde det første snøfallet allerede kommet dalende ned. ...

Støtt opp om lokalavisa

Støtt opp om lokalavisa Avisene i landet vårt er på ingen måte lenger like sikker som banken en gang var. Mediebildet h...

FORUNDERLIG

FORUNDERLIG Kommunesammenslåingsprosessen har nådd et nytt nivå etter at forskerne har sagt sitt i sin rapport. En rapp...

Havbruksvekst – på vilkår

Havbruksvekst – på vilkår Det er tvingende nødvendig med et mer målrettet forsknings- og utviklingsarbeid for å løse mi...

Hvorfor spille i korps?

Hvorfor spille i korps?Jeg hører stadig vekk barn som har lyst til å spille i korps, men dessverre opplever vi stadig ve...

Vedrørende planlagte nedskjæringer i kom…

Vedrørende planlagte nedskjæringer i kommunens skolebudsjett Smøla har de siste årene vært gjennom en lang og til dels ...

Om å ”sveltihel attme brødboksen”.

Om å ”sveltihel attme brødboksen”. Som mange distriktskommuner sliter også Aure kommune med en negativ folketallsutvikli...

Toppidrettsveka og gule kort

Toppidrettsveka og gule kort Før jul var Einar Wikan og Egil Holberg ute og delte ut gult kort til Aure kommune, på grun...

Velfortjent gult kort!

Velfortjent gult kort!Egil Holberg og Einar Wikan skrev et leserinnlegg i Nordvestnytt 19. Desember, der de ga Aure komm...

Tid

Nytt år og nye muligheter. Et ganske så mye brukt, og kanskje også litt utslitt uttrykk. Likevel så stemmer dette, for ...

Eldre blir ignorert og forsømt

ELDRE BLIR IGNORERT OG FORSØMTUtilstrekkeleg pleie og omsorg, overgrep og forsømmingar er utbreidde ved norske sjukeheim...

Budsjettvedtak på Smøla

Budsjettvedtak på SmølaKommunestyret på Smøla har nå vedtatt økonomiplan for de neste fire år. Budsjett/økonomiplan er d...

Gult kort til Aure kommune

Gult kort til Aure kommuneJa , det er Toppidrettsveka vi kommer til å tenke på – der formannskapet i  Aure ikke gre...

Festen er ikke over!

Festen er ikke over! 17. desember skal kommunestyret i Aure bestemme om kommunen skal støtte «Toppidrettsveka 2014» med ...

Rødt lys

Rødt lys På lederplass i samme avis 8. august i år, var overskrifta ”Obs obs”. Ni år med Toppidrettsveka i Aure kunne bl...

Svar til rådmann i Smøla.

Svar til rådmann i Smøla Først en presisering: Vi har ikke påstått at rådmann driver politikk, men vi står fast på at år...

Det som ikke skal skje, skjedde

Søndag fikk to familier, en vennekrets og et helt samfunn snudd livet på hodet. Når dette skrives så vet vi ikke helt s...

Innføring av lovfestet skatte- og konses…

Til Stortingskandidatene fra SV, Ap, Sp, V, Krf, H, Frp til stortingsvalget 2013. Innføring av lovfestet skatte- og kons...

Valg

Hver eneste dag blir redaksjonen oversvømmet med leserinnlegg fra stortingsrepresentanter, eller kandidater til det kom...

Urbanisering av det moderne samfunn

Urbanisering av det moderne samfunn La meg først si at jeg har klokkefast tro på at det skal gå an å bo i grisgrendte st...

Vi gleder oss

Med Sylvia Salvesen trygt plassert der hun hører hjemme som fru Guri, er det ingen tvil om at forventningene til årets ...

Vestre Tustna Skytterlag – fortid og fra…

Vestre Tustna Skytterlag – fortid og framtid Jeg er blitt en person på 83 år. Kom med i skytterlaget høsten 1945, o...

Sykehjemsplasser i Kommunen

TIL SMØLA KOMMUNESYKEHJEMSPLASSER I KOMMUNEN Vi innleder med å erkjenne at helse- og omsorgstjenestene stort sett e...

ORKidé krev eit solid landbruksoppgjer

Landbruks- og matdepartementet Miljøverndepartementet Statsministerens kontor Finansdepartementet Arbeiderpartiet, Sent...

Lokalavisene står sterkt

Sist helg var det samling for alle landets aviser, da Landslaget for lokalaviser (LLA) avvikla sitt landsmøte i Svolvær...

Nordmøre har ei sterkt aukande aldrande …

NORDMØRE HAR EI STERKT AUKANDE ALDRANDE BEFOLKNING I følgje Statistisk sentralbyrå (SSB) sine befolkningsprognosar vil ...

Støtt opp

LEDER: Uten innsatsen fra frivillige. Enten det være seg enkeltpersoner, eller lag og organisasjoner, hadde det ikke vær...

Hva er viktigst?

Politikk handler om prioriteringer. Hva er viktigst, og hva kan man vektlegge mindre? En offentlig administrasjon skal ...

Helseskadelig inneluft i skolen. Åpent b…

Helseskadelig inneluft i skolen. Åpent brev til Smøla kommune. Ansatte og elever ved Bakkamyra skole har i lang tid vær...

Vranglære

Noe alle av oss er opplært og vant til, er at skolen på sett og vis skal lære oss hva som er rett og galt. Fra vi begy...

God påske

Påska står for døra, og også i vår leserkrets forbereder folket seg på ferie. Noen skal reise bort, mens andre skal væ...

Takk til Aure sykehjem

I forbindelse med vår fars sykdom, siste levedager og bortgang, fikk vi anledning til å stifte nært bekjentskap med Aur...

Tar avstand fra uttalelser på facebook

For en tid tilbake ble det offentliggjort uttalelser på facebook under Frivilligsentralens hjemmeside. Uttalelsene var ...

Noe må gjøres

Nordsia butikksenter vart i sin tid oppretta, for å bli en god motvekt til handelslekkasjen mot byen. Med Smøla kommune...

Ta sjansen

Hvert eneste år opplever lag og foreninger at det er vanskelig å få tak i folk som vil ta på seg lederverv. Hvorfor er ...

Gaupespor sa du?

– Såg du ferske gaupespor sa du? Korhen da? Kanskje har du vært heldig å komme over ferske gaupefar ute i marka, og på h...

Når janteloven herjer

Denne uka har vi fokus på kommunens håndtering når det gjelder salg av kommunale tomter. Her kommer det klart fram at ...

Spesialistrehabiliteringa ved Aure Rehab…

Spesialistrehabiliteringa ved Aure Rehabiliteringssenter i Aure Kommune. Aure Høyre er meget bekymret over den truede s...

Samferdsel: Korttenkt og kortreist til ”…

Samferdsel: Korttenkt og kortreist til ”Langtvekkistan” Naturens fysiske lover er ikke de letteste å kjempe imot. Der fo...

Farligst i Midt-Norge

Forskerne ved NTNU i Trondheim er sikre i sin sak. Smøla er den farligste plassen å bo i Midt-Norge, mens øya på landsba...

Tøffere tider

Årets opplagskontroll er utført, og Nordvestnytt opplever en nedgang på 32. I fjor var situasjonen motsatt med et posit...

Hvem bestemmer?

Annen hvert år er det valg. Da skal hver enkelt av oss bestemme oss for hvem vi tror er best skikka til å styre. Enten ...

Åpent brev til styret i Helse Møre og Ro…

Åpent brev til direktør Astrid Eidsvik og styret i Helse Møre og RomsdalAure helselag består av cirka 150 medlemmer. Vi ...

Bevar den spesialiserte rehabiliteringst…

Åpent brev til Direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, og til Styret i Helseforetaket.  Bevar den ...

Bilbyen ”Baillsuinn”

Bilbyen ”Baillsuinn”Biler på torget, langs fortau og husGater så stappende fulleLite er plass til å spytte sin snusTrafi...

Tidene skifter

Primærnæringene fiske og landbruk har gjennom alle tider vært livsnerven i små kommuner som Aure og Smøla. Uten fiskeren...

Brukerkommentarer

De fleste av våre artikler er kommenterbare. Vi ber om at VÆR VARSOM - plakaten følges, og anmoder kommentatorer til å bruke fullt navn. Støtende kommentarer varsles til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten behandler klager mot presseetisk spørsmål.

Vær Varsom

Nordvestnytt arbeider etter Vær Varsom plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.